Realizacje

Szczegóły »

Kontakt

Szczegóły »


O Firmie:


Afinor jest firmą specjalizującą się w realizacji usług w zakresie montażu i uruchomienia urządzeń telekomunikacyjnych. Świadczymy także usługi w zakresie szkolenie i projektowania. Głównym obszarem działalności spółki są systemy teletransmisyjne oraz systemy telezabezpieczeń instalowane głównie na stacjach energetycznych średniego i wysokiego napięcia. Realizujemy także instalacje w zakresie systemów zasilających, sieci strukturalnych oraz systemów radiowych.

Wysokie kwalifikacje pracowników, poparte wieloletnim doświadczeniem w branży, pozwalają nam na zapewnienie wysokiej jakości oferowanych przez nas usług. Są one dla naszych klientów gwarancją współpracy z solidnym i odpowiedzialnym partnerem.


Usługi:


Oferujemy naszym klientom kompleksowe usługi w zakresie montażu i uruchomienia urządzeń teletechnicznych, a także projektowanie i szkolenia. Nasza oferta dotyczy montażu i uruchomiania sieci teletransmisyjnych zarówno optycznych jak i miedzianych. Afinor oferuje swoim klientom wykonawstwo w zakresie:

• systemów teletransmisji światłowodowej SDH/PDH, IP/MPLS i miedzianej xDSL
• systemów dostępowych PCM
• systemów transmisji i łączności bezprzewodowej
• systemów telezabezpieczeń
• systemów okablowania strukturalnego wraz z urządzeniami aktywnymi
• infrastruktury telekomunikacyjnej wraz z przełącznicami ODF i MDF
• systemów zasilania urządzeń telekomunikacji (48VDC oraz 230VAC).


Nasze Realizacje:


Nadzór Serwisowy

Nadzór i serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dla 120 urządzeń teletransmisyjnych SDH zainstalowanych w trzech oddziałach operatora TAURON – Wrocław, Wałbrzych i Legnica. W ramach zlecenie obsługą nadzoru gwarancyjnego objętych było blisko 30 obiektów z max 8 godzinnym czasem reakcji dla awarii pilnych. Dla pozostałych ponad 90 urządzeń teletransmisyjnych będących po gwarancji świadczone były usługi serwisowe usuwania awarii i napraw z określonymi czasami realizacji, w zależności poziomu awarii.

2018-2022

Tauron Wałbrzych - MPLS

Prace w zakresie modernizacji urządzeń teletransmisyjnych SDH do standardu MPLS-TP dla 8 obiektów. W ramach zlecenia zrealizowano:
- wykonanie projektu technicznego dla modernizowanych obiektów;
- dostawa, montaż i uruchomienie 14 oscylatorów optycznych w celu uwolnienia włókien światłowodowych dla MPLS -TP;
- dostawa i instalacja dwóch urządzeń LCT dla lokalnego zarządzania urządzeniami;
- instalacja i uruchomienie urządzeń teletransmisyjnych;
- włącznie nowych urządzeń do istniejącego systemu nadzoru;
- wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Listopad 2021

Tauron Wrocław - MPLS

Prace w zakresie modernizacji urządzeń teletransmisyjnych SDH do standardu MPLS-TP dla 7 obiektów. W ramach zlecenia zrealizowano:
- wykonanie dokumentacji technicznej oraz powykonawczej;
- wykonanie update-u systemu TNMS do wersji V17.10.x.x.
- doposażenie systemu TNMS o moduł Ethernet Manager;
- dostawa i instalacja dwóch urządzeń LCT dla lokalnego zarządzania urządzeniami.

Listopad 2021

Tauron Wrocław i Tarnów - SŁD

Montaż i uruchomienie urządzeń teletransmisyjnych pod potrzeby projektu „Rozbudowa infrastruktury technicznej Systemu Łączności Dyspozytorskiej na obszarze TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie oraz we Wrocławiu”. W ramach zlecenia został przygotowana infrastruktura teletransmisyjna do podłączenia urządzeń dyspozytorskich systemy łączności radiowej Tetra. Cały projekt dotyczył modernizacji urządzeń teletransmisyjnych na 17 stacjach energetycznych.

Maj 2021

Elektrownia Ostrołęka

W ramach realizacji projektu Instalacji Odsiarczania Spalin została zrealizowana modernizacja systemów telezabezpieczeń. Zainstalowana dodatkowe dwa linku urządzeń telezabezpieczających SWT3000 na relacji SE Ostrołęka – El. Ostrołęka.

Kwiecień 2020

Tauron Opole

W ramach zadania został wykonany projekt techniczny, a następnie została przeprowadzona rozbudowa sieci SDH/PDH oraz krotnic FMX i konwerterów CL/RS232 w Tauron Opole. W ramach tego projektu zostały zmodernizowane i rozbudowane systemy SDH w stacjach GPZ Kuniów, GPZ Bierdzany, GPZ Paczków, GPZ Hajduki, GPZ Ozimek, GPZ Strzelce Opolskie, GPZ Gosławice i GPZ Studencka. Rozbudowane i nowe krotnice zostały objęte systemem nadzoru sieci TNMS.

Kwiecień 2019

Tauron Legnica

W ramach zadania został wykonany projekt techniczny modernizacji sieci SDH dla 10 stacji energetycznych oraz rozbudowy 17 stacji sąsiadujących. Przeprowadzono wymianę, rozbudowę lub modernizację urządzeń SDH, które zostały włączone do systemu nadzoru. Modernizację urządzeń SDH przeprowadzono między innymi w:
- SE Ustronie,
- SE Staszica,
- SE Chocianów,
- SE Gromadzka,
- SE Krzywa,
- SE Brzegowa ,
- SE Borzestów,
- SE Górka
- SE Kalinówka.

Marzec 2019

TNMS Wrocław

Modernizacja systemu TNMS we Wrocławiu. Instalacja nowych klientów systemu TNMS umożliwiający nadzór nad aktywnymi elementami sieci. Testy funkcjonalne systemu nadzorującego wszystkie elementy sieci SDH. Wykonanie dokumentacji powykonawczej całego systemu objętego nadzorem.

Luty 2019

SE Smolec

W ramach zalecenia wykonano montaż urządzeń łączności tunkingowej na stacji. Montaż urządzeń SDH i pasywnych oraz aktywnych urządzeń sieciowych zgodnie projektem. Rozbudowano urządzenia SDH w stacji Wrocław Zachód oraz uruchomiono transmisję GPRS.

Styczeń 2019

Tauron Opole

Realizacja dotyczyła rozbudowy i modernizacja systemu teletransmisji SDH/PDH, montażu dodatkowych krotnic i konwerterów dla obiektów:
- DPZ Kostkowo,
- RD Kluczbork,
- GPZ Groszowice,
- GPZ Harcerska,
- GPZ Kuniów,
- GPZ Bierdzany.

Listopad 2018

Tauron Wrocław

Wykonanie projektu technicznego i modernizacja systemu SDH/PDH oraz włącznie obiektów do systemu nadzoru TNMS w stacjach GPZ R5 Wrocław i GPZ Czechnica, oraz rozbudowa urządzeń SDH w stacjach SE Długa, GPZ Wieczysta GPZ Psie Pole, GPZ Pasikurowice.

Listopad 2018

Tauron Wałbrzych

W ramach zadania został wykonany projekt techniczny, a następnie rozbudowa sieci SDH/PDH w Tauron Wałbrzych w obiektach ODR2 Wałbrzych, UPS Wałbrzych oraz GPZ Ząbkowice oraz rozbudowa w obiektach GIS Świebodzice 1 i 2, GPZ Boguszów, RD Strzegom, RD Kłodzko, RD Dzierżoniów, ODR1 Wałbrzych , GPZ Zawiszów i GPZ Bystrzyca. Rozbudowane i nowe elementy sieci zostały włączone do sieci nadzoru TNMS.

Listopad 2018

SE Zawidów

Montaż urządzeń SDH, krotnic PCM oraz przełączników Cisco, dostawa i montaż przełącznic ODF i MDF, wykonanie okablowania strukturalnego oraz rozbudowa urządzeń Cisco na stacjach Mikułowa, Cieplice, Zgorzelec i Lubań.

Sierpień 2018

SE Biały Kamień

W ramach projektu dokonano montażu urządzeń SDH na stacji Bały Kamień, wykonano okablowania strukturalne oraz położono sieć telefoniczną na stacji, dostarczono i zamontowano urządzenia do łączności trunkingowej oraz zainstalowano feeder i anteny. Projekt zwierał także dostawę i montaż urządzeń zasilających DC48VDC wraz z elementami dystrybucji zasilania, dostarczono i zamontowane zostały nowe szafy wraz z przełącznicami. Nowe krotnice zostały wprowadzone do systemu nadzoru TNMS.

Sierpień 2018

SE Orłowice

Montaż i uruchomienie urządzeń SDH, dostawa i montaż przełącznic DDF i MDF, montaż i uruchomienie krotnic i przełączników IP.

Luty 2018

Tauron Wrocław

Modernizacja sieci SDH. Wymiana i montaż nowych krotnic SDH oraz wprowadzenie ich do systemu nadzoru TNMS w stacjach SE Klecina, SE Pasikurowice, GPZ Wierzchowice, GPZ Katy Wrocławskie, GPZ Biskupice, LG Display, GPZ Żmigród, GPZ Pułaskiego.

Grudzień 2017

Tauron Opole

Modernizacja sieci SDH. Wymiana i montaż nowych krotnic SDH oraz wprowadzenie ich do systemu nadzoru TNMS w stacjach GPZ Strzelce Opolskie, GPZ Dobrzeń, GPZ Tarnów Opolski, GPZ Gorwap, GPZ Zdzieszowice, GPZ Krapkowice.

Listopad 2017

Tauron Wałbrzych

Rozbudowa i modernizacja sieci SDH. Wymiana, rozbudowa lub montaż nowych krotnic SDH oraz wprowadzenie ich do systemu nadzoru TNMS w stacjach Wałbrzych UPS, GPZ Ząbkowice, Wałbrzych ODR, GPZ Boguszów, GPZ Kłodzko, GPZ Dzierżoniów, GPZ Zawiszów i GPZ Strzegom.

Listopad 2017

SE Boguszów

Montaż urządzeń SDH i przełączników Cisco, dostaw i montaż urządzeń łączności trunkingowe, szaf i elementów zasilających 48VDC, instalacja okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej, dostawa aparatów i repeterów, demontaż istniejących urządzeń ETN. Urządzenia zostały włączone do systemu nadzoru TNMS.

Sierpień 2017

Tauron Opole

Wymiana urządzeń SDH w GPZ - Kluczbork, Ceglana, Strzelce Pastów oraz Ozimek, wprowadzenie urządzeń do Nadzoru TNMS, szkolenie.

Grudzień 2016

SE Pełcznica

Dostawa i montaż urządzeń SDH.

Grudzień 2016

SE Pilchowice

Montaż urządzeń SDH na stacji, dostawa i montaż konwerterów interfejsów RS232/RS485/E1, rozbudowa w stacjach sąsiadujących w Cieplicach i Bartoszówka, Wprowadzenie nowych urządzeń do systemu nadzoru TNMS.

Listopad 2016

Tauron Wrocław

Rozbudowa systemu SDH w Tauron Wrocław dla obiektów GPZ Wrocław Powstańców, GPZ Oława, SE Długa, GPZ Zacharzyce, GPZ Wołów, GPZ Wilcza oraz upgrade oprogramowania oraz modernizacja urządzeń SDH w GPZ Psie Pole, GPZ Żmigrodzka, GPZ Pilczyce, GPZ Miłoszyce i GPZ Jelcz. Włączenie krotnic do nadzoru TNMS.

Listopad 2016

SE Skarbimierz

Dostawa i montaż urządzeń łączności trunkingowej, montaż urządzeń SDH/PDH, montaż i dostawa konwerterów, instalacja przełączników IP Cisco, instalacja okablowania strukturalnego stacji i sieci telefonicznej.

Czerwiec 2016

RD Lubin i Polkowice

Dostawa i montaż szaf oraz montaż urządzeń SDH na stacji Lubin i Polkowice, rozbudowa urządzeń SDH stacji Czarna i Legnica Partyzantów, wprowadzenie urządzeń do systemu TNMS.

Wrzesień 2015