Realizacje Afinor:


Tauron Opole
Kwiecień 2019
W ramach zadania został wykonany projek techniczny a następnie została przeprowadzona rozbudowa sieci SDH/PDH oraz krotnic FMX i konwerterów CL/RS232 w Tauron Opole. W ramach tego projektu zostały zmodernizowane i rozbudowane systemy SDH w stacjach GPZ Kuniów, GPZ Bierdzany, GPZ Paczków, GPZ Hajduki, GPZ Ozimek, GPZ Strzelce Opolskie, GPZ Gosławice i GPZ Studencka. Rozbudowane i nowe krotnice zostały obięte systemem sieci nadzoru TNMS.

SE Legnica
Marzec 2019
W ramach zadania został wykonany projekt techniczny modernizacji sieci SDH dla 10 stacji energetycznych oraz rozbudowy 17 stacji sąsiadujących. Przeprowadzono wymianę, rozbudowę lub modernizację urządzeń SDH, które zostały włączone do systemu nadzoru. Modernizację urządzń SDH przerowadzonomiędzy innymi w SE Ustonie, SE Staszica, SE Chocianów, SE Gromadzka, SE Krzywa, SE Brzegowa , SE Borzestów, SE Górka i SE Kalinówka.

TNMS Wrocław
Luty 2019
Modernizacja systemu TNMS we Wrocławiu. Instalacja nowych klientów systemu TNMS umożliwiający nadzór nad aktywnymi elementami sieci. Testy funkcjonalne systemu nadzorującego wszystkie elementy sieci SDH. Wykonanie dokumntacji powykonawczej całego systemu objętego nadzorem.

SE Smolec
Styczeń 2019
W ramach zalecenia wykonano montaż urządzeń łączności tunkingowej na stacji. Montaż urządzeń SDH i pasywnaych oraz aktywnych urządzeń sieciowych zgodnie projektem. Rozbudowano urządzenia SDH w stacji Wrocław Zachód oraz uruchomieno transmisję GPRS.

Tauron Opole
Listopad 2018
Realiazcja dotyczyła rozbudowy i modernizacja systemu teletransmisji SDH/PDH, montażu dodatkowych krotinic i konwerterów dla obietów DPZ Kostkowo, RD Kluczbork, GPZ Groszowice, GPZ Harcerska, GPZ Kuniów i GPZ Bierdzany.

Tauron Wrocław
Listopad 2018
Wykonanie projektu technicznego i moderniazacja systemu SDH/PDH oraz włacznie obiektów do systemu nadzoru TNMS w stacjach GPZ R5 Wrocław i GPZ Czechnice, oraz rozbudowa urządzeń SDH w stacjach SE Długa, GPZ Wieczysta GPZ Psie Pole, GPZ Pasikurowiece.

Tauron Wałbrzych
Listopad 2018
W ramach zadania został wykonany projek techniczny, a następnie rozbudowa sieci SDH/PDH w Tauron Wałbrzych w obiektach ODR2 Wałbrzych, UPS Wałbrzych oraz GPZ Ząbkowice oraz rozbudowa w obiekach GIS Swiebodzice 1 i 2, GPZ Boguszów, RD strzegom, Rd Kłodzko, RD dzierżoniów, ODR1 Wałbrzych , GPZ zawiszów i GPZ Bystrzyca. Rozbudowane i nowe elementy sieci zostały włączone do sieci nadzoru TNMS.

SE Zawidów
Sierpień 2018
Montaż urządzeń SDH, krotnic PCM oraz przełączników Cisco, dostawa i montaż przełącznic ODF i MDF, wykonanie okablowania strukturalnego oraz rozbudowa urządzeń Cisco na stacjach Mikółowa, Cieplice, Zgorzelec i Lubań.

SE Biały Kamień
Sierpień 2018
W ramach projektu dokonano montażu urządzeń SDH na stacji Bały Kamień, wykonano okablowania strukturalne oraz położono sieć telefoniczną na stacji, dostarczono i zamontowno urządzenia do łaczności trunkingowej oraz zainstalowano feeder i anteny. Projekt zwierał także dostawę i montaż urządzęń zasilających DC48VDC wraz z elementami dystrybucji zasilania, dostarczono i zamontowane zostały nowe szafy wraz z przełącznicami. Nowe krotnice zostały wprowadzone do systemu nadzoru TNMS.

SE Orłowice
Luty 2018
Monataż i uruchomienie urządzeń SDH, dostawa i montaż przełącznic DDF i MDF, montaż i uruchomienie krotnic i przełączników IP.

Tauron Wrocław
Grudzień 2017
Modernizacja sieci SDH. Wymiana i montaż nowych krotnic SDH oraz wprowadznie ich do systemu nadzoru TNMS w stacjach SE Klecina, SE Psikurowice, GPZ Wierzchowice, Katy Wrocławskie, GPZ Biskupice, LG Dispaly, Zmigród Pułaskiego.

Tauron Opole
Listopad 2017
Modernizacja sieci SDH. Wymiana i montaż nowych krotnic SDH oraz wprowadznie ich do systemu nadzoru TNMS w stacjach GPZ Strzelce Opolskie, GPZ Dobrzęń, GPZ Tarnów Opolski, GPZ Gorwap, GPZ Zdzieszowice, GPZ Krapkowice.

Tauron Wałbrzych
Listopad 2017
Rozbudowa i modernizacja sieci SDH. Wymiana, rozbudowa lub montaż nowych krotnic SDH oraz wprowadznie ich do systemu nadzoru TNMS w stacjach Wałbrzych UPS, GPZ Ząbkowice, Wałbrzych ODR, GPZ Boguszów, GPZ Kłodzko, GPZ Dzierżoniów, GPZ Zawiszów i GPZ Strzegom.

SE Boguszów
Sierpień 2017
Montaż urządzeń SDH i przełączników Cisco, dostaw i montaż urządzeń łączności trunkingowe, szaf i elementów zasilacjących 48VDC, instalacja okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej, dostawa aparatów i repeterów, demontaż istniejących urządzeń ETN. Urządznia zostały włączone do systemu nadzoru TNMS.

Tauron Opole
Grudzień 2016
Wymiana urządzeń SDH w GPZ - Kluczbork, Ceglana, Strzelce Pastów oraz Ozimek, wprowadzenie urządzeń do Nadzoru TNMS, szkolenie.

SE Pełcznica
Grudzień 2016
Dostawa i montaż urządzeń SDH.

SE Pilchowice
Listopad 2016
Montaż urządzeń SDH na stacji, dostawa i montaż konwerterów interfejsów RS232/RS485/E1, rozbudowa w stacjach sąsiadujących w Cieplicach i Bartoszówka, Wprowadzenie nowych urzązń do systemu naqdzoru TNMS.

Tauron Wrocław
Listopad 2016
Rozbudowa systemu SDH w Tauron Wrocław dla obiektów GPZ Wrocław Powstańców, GPZ Oława, SE Długa, GPZ Zacharzyce, GPZ Wołów, GPZ Wilcza oraz upgrade oprogramowania oraz modernizacja urządzeń SDH w GPZ Psie Pole, GPZ Żmigrodzka, GPZ Pilczyce, GPZ Miłoszyce i GPZ Jelcz. Włączenie krotnic do nadzoru TNMS.

SE Skarbimierz
Czerwiec 2016
Dostawa i montaż urządzeń łączności trunkingowej, montaż urządzń SDH/PDH, montaż i dostawa konwerterów, instalacja przełączników IP Cisco, instalacja okablowania strukturalnego stacji i sieci telefonicznej.

RD Lubin i Polkowice
Wrzesień 2015
Dostawa i montaż szaf oraz montaż urządzeń SDH na stacji Lubin i Polkowice, rozbudowa urządzeń SDH stacji Czarna i Legnica Partyzantów, wprowadzenie urzążń do systtemu TNMS.